Red Purple Black
MCCB ABB FORMULA MCCB ABB A2N 2P 30KA

MCCB ABB A2N 2P 30KA

 

Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 125A

Loại cố định, khả năng cắt ngắn mạch lên tới 50KA

Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt

Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tớI 630A

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

1.Mô tả

  • Cầu dao điện tự động dạng khối loại A1N

  • Khả năng cắt dòng ngắn mạch 30 kA 2P theo tiêu chuẩn IEC 60947-2

 

2.Kích thước

 

Khả năng cắt
Loại
Dòng định mức In
MCCB 2P
(KA) Breaking Cap
Type
(A) Rated Cur
Mã sản phẩm Order code
 30KA for 2P
A2N
150
160
175
200
225
250
1SDA068778R1 1SDA066543R1 1SDA066544R1 1SDA066545R1 1SDA066546R1 1SDA066547R1

 

Khả năng cắt 

Loại 

Dòng định mức In

MCCB 1P 

(KA)

Breaking Cap 

Type 

(A)

Rated Cur 

Mã sản phẩm

Order code 

18KA

A1C

20

25

30

32

40

50

60

63

70

80

90

100

125

1SDA066486R1

1SDA066487R1

1SDA066488R1

1SDA068754R1

1SDA066489R1

1SDA066490R1

1SDA066491R1

1SDA068765R1

1SDA066492R1

1SDA066493R1

1SDA066494R1

1SDA066495R1

1SDA066496R1

18KA

A2C

150

160

175

200

225

1SDA068776R1

1SDA066537R1

1SDA066538R1

1SDA066539R1

1SDA066540R1

Share

Tin mới hơn: