Red Purple Black
RCCB FH200
Cầu dao chống dòng rò loại RCCB FH200

Aptomat ABB RCCB 2P 25A 30mA FH202 AC-25/0.03 2CSF202006R1250

2CSF202006R1250
 

Aptomat ABB RCCB 2P 40A 30mA FH202 AC-40/0.03 2CSF202006R1400

2CSF202006R1400
 

Aptomat ABB RCCB 2P 63A 30mA FH202 AC-63/0.03 2CSF202006R1630

2CSF202006R1630
 

Aptomat ABB RCCB 2P 80A 30mA F202 AC-80/0.03 2CSF202005R1800

2CSF202005R1800
 

Aptomat ABB RCCB 2P 100A 30mA F202 AC-100/0.03 2CSF202005R1900

2CSF202005R1900
 
 

Aptomat ABB RCCB 2P 25A 100mA FH202 AC-25/0.1 2CSF202006R2250

2CSF202006R2250
 

Aptomat ABB RCCB 2P 40A 100mA FH202 AC-40/0.1 2CSF202006R2400

2CSF202006R2400
 

Aptomat ABB RCCB 2P 63A 100mA FH202 AC-63/0.1 2CSF202006R2630

2CSF202006R2630
 

Aptomat ABB RCCB 2P 80A 100mA F202 AC-80/0.1 2CSF202005R2800

2CSF202005R2800
 

Aptomat ABB RCCB 4P 80A 300mA F204 AC-80/0.3 2CSF204005R3800

2CSF204005R3800
 
 

Aptomat ABB RCCB 2P 100A 100mA F202 AC-100/0.1 2CSF202005R2900

2CSF202005R2900
 

Aptomat ABB RCCB 2P 25A 300mA FH202 AC-25/0.3 2CSF202006R3250

2CSF202006R3250
 

Aptomat ABB RCCB 2P 40A 300mA FH202 AC-40/0.03 2CSF202006R3400

2CSF202006R3400
 

Aptomat ABB RCCB 2P 63A 300mA FH202 AC-63/0.3 2CSF202006R3630

2CSF202006R3630
 

Aptomat ABB RCCB 2P 80A 300mA F202 AC-80/0.3 2CSF202005R3800

2CSF202005R3800
 
 

Aptomat ABB RCCB 2P 100A 300mA F202 AC-100/0.3 2CSF202005R3900

2CSF202005R3900
 

Aptomat ABB RCCB 4P 100A 300mA F204 AC-100/0.3 2CSF204005R3900

2CSF204005R3900
 

Aptomat ABB RCCB 4P 63A 300mA FH204 AC-63/0.3 4

2CSF204006R3630
 

Aptomat ABB RCCB 4P 40A 300mA FH204 AC-40/0.03 2CSF204006R3400

2CSF204006R3400
 

Aptomat ABB RCCB 4P 25A 300mA FH204 AC-25/0.3 2CSF204006R3250

2CSF204006R3250
 
 

Aptomat ABB RCCB 4P 100A 100mA F204 AC-100/0.1 2CSF204005R2900

2CSF204005R2900
 

Aptomat ABB RCCB 4P 80A 100mA F204 AC-80/0.1 2CSF204005R2800

2CSF204005R2800
 

Aptomat ABB RCCB 4P 63A 100mA FH204 AC-63/0.1 2CSF204006R2630

2CSF204006R2630
 

Aptomat ABB RCCB 4P 40A 100mA FH204 AC-40/0.1 2CSF204006R2400

2CSF204006R2400
 

Aptomat ABB RCCB 4P 25A 100mA FH204 AC-25/0.1 2CSF204006R2250

2CSF204006R2250
 
 

Trang 1 / 2