Red Purple Black
MCB SH200
CẦU DAO TỰ ĐỘNG COMPACT HOME SH200