Red Purple Black
MCB SH200L
CẦU DAO TỰ ĐỘNG COMPACT HOME SH200L

Aptomat ABB MCB 1P 4.5KA 6A SH201L-C6

2CDS241001R0064
 

Aptomat ABB MCB 1P 4.5KA 10A SH201L-C10

2CDS241001R0104
 

Aptomat ABB MCB 1P 4.5KA 16A SH201L-C16

2CDS241001R0164

 

Aptomat ABB MCB 1P 6KA 63A SH201-C63

2CDS211001R0634
 

Aptomat ABB MCB 1P 4.5KA 20A SH201L-C20

2CDS241001R0204
 
 

Aptomat ABB MCB 1P 4.5KA 25A SH201L-C25

2CDS242001R0254
 

Aptomat ABB MCB 1P 4.5KA 32A SH201L-C32

2CDS241001R0324
 

Aptomat ABB MCB 1P 4.5KA 40A SH201L-C40

2CDS241001R0404
 

Aptomat ABB MCB 1P 6KA 50A SH201-C50

2CDS211001R0504
 

Aptomat ABB MCB 2P 4.5KA 6A SH202L-C6

2CDS242001R0064
 
 

Aptomat ABB MCB 2P 4.5KA 10A SH202L-C10

2CDS242001R0104
 

Aptomat ABB MCB 2P 4.5KA 16A SH202L-C16

2CDS241001R0164
 

Aptomat ABB MCB 2P 4.5KA 20A SH202L-C20

2CDS242001R0204
 

Aptomat ABB MCB 2P 4.5KA 25A SH202L-C25

2CDS242001R0254
 

Aptomat ABB MCB 2P 4.5KA 32A SH202L-C32

2CDS242001R0324
 
 

Aptomat ABB MCB 2P 4.5KA 40A SH202L-C40

2CDS241001R0404
 

Aptomat ABB MCB 2P 6KA 50A SH202-C50

2CDS212001R0504
 

Aptomat ABB MCB 2P 6KA 63A SH202-C63

2CDS212001R0634
 

Aptomat ABB MCB 3P 6KA 63A SH203-C63

2CDS213001R0634
 

Aptomat ABB MCB 3P 6KA 50A SH203-C50

2CDS243001R0404
 
 

Aptomat ABB MCB 3P 4.5KA 40A SH203L-C40

2CDS243001R0404
 

Aptomat ABB MCB 3P 4.5KA 32A SH203L-C32

2CDS243001R0324
 

Aptomat ABB MCB 3P 4.5KA 25A SH203L-C25

2CDS243001R0254
 

Aptomat ABB MCB 3P 4.5KA 20A SH203L-C20

2CDS243001R0204
 

Aptomat ABB MCB 3P 4.5KA 16A SH203L-C16

2CDS243001R0164
 
 

Trang 1 / 2